Program Art Mental - Sztuka radzenia sobie ze stresem

Bardzo ważne jest zrozumienie, w jaki sposób własne myśli, uczucia i zachowania przyczyniają się do codziennego poziomu stresu poza zewnętrznymi wydarzeniami lub sytuacją. Zarządzanie stresem, zaczyna się od zidentyfikowania źródeł stresu w życiu, a następnie nauczenia się skutecznych metod, które pomogą Ci lepiej sobie z nim radzić, dzięki czemu Twoje poczucie będzie lepsze, a stres nie będzie już Tobą sterował.

Odpowiedz sobie na pytania:

 • Czy czujesz się wyczerpana?
 • Czujesz ciągłe uczucie rozdrażnienia?
 • Czy wystarczająco dobrze radzisz sobie ze stresem?
 • Czy pozwalasz na zbyt wiele stresu w swoim życiu?
 • Czy masz wrażenie, że ciągle się zamartwiasz?
 • Masz problemy ze snem?

Program Art Mental – sztuka radzenia sobie ze stresem dotyczy powyższych pytań i obejmuje zrozumienie stresu, stresorów i sposobów radzenia sobie ze stresem.

Ten program będzie przydatny dla każdej osoby, niezależnie od wykonywanego zawodu, czy też znajdującej się sytuacji życiowej, aby zrozumieć i poradzić sobie ze stresem oraz zdobyć tę ważną umiejętność życiową, a tym samym zachować zdrowy umysł i ciało.

W PROGRAMIE:

4 TYGODNIOWY (modułowy) program szkoleniowo-warsztatowy oferuje, oparte na badaniach naukowych strategie budowania odporności na stres i wzmacniania dobrego samopoczucia w obliczu wyzwań. Wyjaśnia biologiczny i psychologiczny wpływ stresu, pomaga odróżnić szkodliwe i pomocne formy stresu w pracy oraz przedstawia strategie radzenia sobie ze stresem w zdrowy i produktywny sposób.

Tydzień 1: Stres i objawy:

 • Co to jest stres?
 • Rodzaje stresu
 • Stres krótko i długoterminowy
 • Czy stres może być pomocny?
 • Objawy stresu: fizyczny, emocjonalny, behawioralny i psychiczny

Tydzień 2: Stresory i konsekwencje stresu:

 • Stresory w pracy i stresory niezwiązane z pracą
 • Jakie są konsekwencje stresu
 • Wypalenie zawodowe
 • Typ osobowości A i typ B: Jak reagują na stresory

Tydzień 3: Zarządzanie stresem jako umiejętność życiowa:

 • Dobre samopoczucie fizyczne
 • Dobre samopoczucie mentalne
 • Dobre samopoczucie duchowe
 • Radzenie sobie ze złością i strachem
 • Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

Tydzień 4: Zarządzanie czasem – technika radzenia sobie ze stresem:

 • Związek między zarządzaniem czasem a zarządzaniem stresem
 • Prokrastynacja a stres
 • Narzędzia do zarządzania czasem: ustalanie priorytetów, planowanie zadań, delegowanie itp.

Nauczysz się:

 • jak stres może wpływać na naszą wydajność i samopoczucie;
 • rozpoznawać rodzaje stresu, nauczysz się rozróżniać różnice pomiędzy zdrowym a toksycznym stresem oraz będzie wiedziała jak wykorzystać zdrowy stres do osiągnięcia sukcesu;
 • rozpoznawać objawy stresu;
 • jak zidentyfikować stresory, zauważysz, jakie są korzyści płynące z mindfulness dla budowania odporności na stres;
 • wykorzystywać w praktyce oparte na badaniach strategie rozwijania mindfulness w sobie i wokół siebie;
 • technik radzenia sobie ze stresem;
 • zarządzać czasem i stresem