Mentoring sprzedażowy

Oparty na sprzedaży bezinwazyjnej, czego skutkiem jest sytuacja, w której to nie sprzedawca wywiera presję na kliencie, tylko klient na sprzedawcy, gdy ten zorientuje się, jak bardzo potrzebuje oferowanych produktów.