Liderzy

Obecnie są nim założyciele i współzałożyciele organizacji. Osoby odpowiedzialne za nurt, kierunek, wizje, misje, wartości oraz kształt strategii działania Mental World. Docelowo, w każdej ze stref oraz zespołów - osoby odpowiedzialne za ich kreację, organizację, kierunek i strategie. W zgodzie z nurtem, misją, wizją i wartościami Mental World.. 

Ambasadorzy

Ambasadorem jest osoba fizyczna, wśród danej grupy społecznej, która promuje wizerunek Mental World, poprzez reklamowanie jej produktów / używanie jej produktów / korzystanie z usług marki, tym samym uzyskując korzyści finansowe i pozafinansowe, wynikające z działalności reprezentowanego przedsiębiorstwa

Partnerzy i Eksperci

Partnerem biznesowym nazywamy osobę, która podejmuje współpracę z Mental World w celu odniesienia rynkowego sukcesu oraz pozyskania nowych klientów. Specjaliści powszechnie znani także jako fachowcy czy eksperci. W przestrzeni Mental World ich profil działania opiera się na współpracy z firmą w celu poszerzenia kanałów dystrybucji własnych usług, szkoleń czy produktów.