Coaching - Budowanie pewności siebie

Oferta, dzięki której poznasz, polubisz siebie, nazwiesz swoje atuty i mocne strony, na bazie których będziemy budować Twoją pewność siebie, akceptację, poczucie własnej wartości oraz weźmiesz pełną odpowiedzialność za stery swojego życia. 

Jeśli jesteś osobą, która:

 • ma kłopot z polubieniem siebie
 • albo zderza się z częstą krytyką wewnętrzną bądź zewnętrzną
 • albo często się porównuje z innymi i wciąż wydaje się nie być wystarczająco dobra
 • poprzez brak pewności siebie, nie potrafi zawalczyć o swoje
 • tkwi w miejscu, które nie jest satysfakcjonujące
 • płynie w życiu z prądem i nie potrafi przejąć za nie odpowiedzialności siebie         
 • czuje, że chciałaby czuć się bardziej ważna, doceniona, pewna sama ze sobą, ale i pośród innych
 • czuje, że stać ją na więcej

Być może jesteś osobą, która:

 • przeczytała już kilka książek w temacie budowania pewności siebie
 • wykupiła kilka kursów, których nie przerobiła, bądź które zbyt wiele nie wniosły
 • była na nieefektywnym szkoleniu
 • wyszła bądź przebywa w środowisku, które jedynie podkopuje Twoją pewność siebie
 • straciła zaangażowanie i wiarę, że może to u siebie zmienić

Program ten powstał w oparciu o doświadczenie pracy z innymi osobami w roli coacha i trenera mentalnego, a także w oparciu o  doświadczenia prowadzenia biznesu i zarządzania ludźmi przez okres 10 lat.

Proponujemy Ci konkretny plan, w którym:

 • analizujemy to, co mamy
 • wyznaczamy wizję, gdzie chcemy być 
 • identyfikujemy co Ci przeszkadza w byciu tam, gdzie chcesz być
 • ustalamy nowy plan
 • realizujemy go krok po kroku

Ty skupisz się na efektywnym działaniu, a my wspieramy Cię obiektywnymi obserwacjami, motywacją, inspiracją i oczekiwaniem odpowiedzialności z Twojej strony.

Ramowy program:

 • sesja zapoznawcza, tzw. „chemiczna” – oboje sprawdzamy, czy ze sobą rezonujemy, chcemy dać Ci szansę usłyszenia, zobaczenia, wyczucia trenera, aby dać sobie odpowiedź na pytanie, czy wchodzimy ze sobą w ten proces i we wspólną relację.
 • identyfikujemy gdzie jesteś teraz 
 • ustalamy, gdzie chcesz być
 • budujemy wizję Ciebie w tym miejscu, ustalamy z czym konkretnie chcesz „wyjść”
 • sprawdzamy, jakie masz obawy i przekonania, które mogą Ci przeszkadzać, wypracujemy metody, które pomogą Ci je pokonać 
 • określamy jasne i mierzalne cele i tworzymy plan działania – niezbędny, aby je osiągnąć 
 • pracujemy z konkretnym planem

Jeśli zaangażujesz się na 100 %, po około dwóch-trzech spotkaniach zaczniesz dostrzegać różnicę w patrzeniu na cały proces i na siebie.

Potraktuj ten program, jako inwestycję w budowanie siebie już na lata… Będziesz już inną osobą, z uśmiechem patrzącą na siebie w lustrze, akceptującą siebie i co najważniejsze, z odwagą bądź ze strachem podejmującą nowe wyzwania (bo prawdziwa odwaga, to działanie, pomimo lęku i strachu!)